Endoskopi

Endoskopi İstanbul

Günümüzde tıbbin ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte artık “tanı yâda tedavi “amaçlı yapılan ameliyatların birçoğu “endoskopi” yöntemi ile yapılmaktadır. Hastaya hızlı iyileşme şansı sunan ve riskleri yok denecek kadar az olan “endoskopi” yöntemiyle tanı ve tedavi seçeneği, gastrointestinal sistem hastalıklarında oldukça önem arz etmektedir. İstanbul’da endoskopi ile hastalara tanı ve tedavi imkânı sunan Prof. Dr. Samet Yardımcı, obezite, metabolik ve gastroenteroloji cerrahi girişimlerinde aktif olarak endoskopi yönteminden faydalanmaktadır.

Endoskopi Nedir?

Gastrointestinal endoskopi olarak bilinen endoskopi, günümüzün en gelişmiş tanı ve tedavi yöntemlerinden birisidir. Endoskopi işlemi için gerekli olan cihaza da gastroskopi yada endoskopi denir ve ucunda ışık ve kamera bulunur. Fiberoptik kabloların geçtiği bükülebilir bir hortum olan endoskopi cihazı, sindirim sistemi hakkında bilgi vermek ve gerekli işlemleri yapabilmek için kullanılmaktadır. Mideye bakılır ise gastroskop, kalın bağırsağa bakılırsa kolonoskop adını alan endoskopi cihazı, genel olarak üst gastrointestinal sistemin incelenmesinde kullanılır.

Endoskopi Yaptırmayı Gerektirecek Durumlar Nelerdir?

Günümüzde başta alt ve üst gastrointestinal sistemdeki hastalıkların tespit edilmesi konusunda endoskopi oldukça önem arz etmektedir. Örneğin; mide yâda yemek borusuyla ilgili şikâyetler tanımlanıyor ise mide endoskopisi, kalın bağırsaklarla ilgili bir şikâyet tanımlanıyor ise kolonoskopi yaptırılmalıdır.

Endoskopi yaptırmayı gerektirecek durumlar ise 3’e ayrılarak değerlendirilmelidir. Acil endoskopi, elektif / diagnostik endoskopi dediğimiz tanısal amaçlı endoskopi ve terapotik endoskopi yani tedavi amaçlı endoskopi.

Acil endoskopisi

Kostik madde alımı, yabancı cisim yutulması ve gastrointestinal sistem kanaması olgularında acil endoskopisi yapılmaktadır.

Tanısal amaçlı endoskopi

 • Yutma güçlüğü yaşayan kişilere
 • Yutma esnasında ağrının duyulması ve beslenme bozukluklarının meydana gelmesi durumunda
 • Belirli bir süredir devam eden kusma ataklarının varlığında
 • Persentil ve sebepsiz kilo kayıplarında
 • Geceleri uykudan uyandıran üst karın ağrısı öyküsü varlığında
 • Kansızlığın tespit edilmesi ancak sebebinin bulunamaması halinde
 • İlaçlı tedaviye rağmen mide yakınmaları & reflü ataklarının devam etmesi / sıklaşması olgularında
 • Ağız yada makat yolundan kan gelmesi durumunda
 • Malabsorbsiyon olgularında
 • Çölyak hastalığı gibi başka tetkiklerle tespit edilmiş hastalıkların biyopsi alınmak suretiyle kesin tanısının konmasının gerekli olduğu durumlarda
 • Sebebi tespit edilememiş kronik ishal vakasının devam etmesi halinde
 • Ultrason yada diğer tetkiklerle tespit edilmiş lezyonların incelenmesi hususunda
 • Gastrointestinal kanser olgusuna dair bir şüphe olduğunda
 • Biyopsi alımı gerektiğinde
 • Kronik karaciğer hastalığına sahip kişilerde görülebilen yemek borusu varislerinin tanısı ve takibi gerektiğinde, tanısal amaçlı endoskopi yaptırmak gerekebilir.

Tedavi amaçlı endoskopi

 • Gastrostomi tüpünün yerleştirilmesi gerektiği durumlarda
 • Yemek borusunda meydana gelen varislerinin tedavisinde
 • Polipektomi girişimlerinde
 • Yemek borusundaki darlıkları genişletmek için yapılması gereken özofageal striktür dilatasyonu işleminde
 • Akalazya dilatasyonu gerektiğinde
 • Yabancı maddenin çıkarılması gerektiğinde
 • Botok injeksiyonu yapılması planlandığında
 • Erken evredeki tümörlerin çıkarılması gerektiğinde
 • Elektrofotokoagülasyon gerektiğinde
 • Mide kanamalarının durdurulmasında
 • Gastroözofageal reflünün tedavisinde, tedavi amaçlı endoskopi yapılmaktadır.

Endoskopi Nasıl Yapılıyor?

Tanı ve tedavi amaçlı günümüzde sıklıkla kullanım alanı olan endoskopi yöntemi; gastroenteroloji başta olmak üzere çeşitli tıbbi branşlarda da yardımcı tetkik olarak kullanılmaktadır. Kalın bağırsakla ilgili şikayetler için kolonoskopi yapılırken mide, yemek borusu ve on iki parmak bağırsağının bir kısmının incelenmesi için gastroskopi yapılmaktadır.

Ağız yoluyla yapılacak olan endoskopi işleminde genel olarak kan testleri, diğer tıbbi branşların değerlendirmesi ve gerekli tetkikler alınır ve uzman doktor tarafından değerlendirilir. Tanı yada tedavi amaçlı yapılacak olan gastroskopi işlemi için hastanın uygunluğuna karar verilir ise anestezi uzmanı ile hasta görüşür ve anestezi planlaması yapılır. Endoskopi ünitesine alınan hasta “belirlenen sedasyon” yöntemiyle uyutulur ve boğazına uyuşturucu ve kayganlaştırıcı sprey sıkılarak endoskopi işlemine alınır. Tanı ve tedavi amaçlı girişimin sonlanmasından sonra hasta, dinlenme odasına alınır ve herhangi bir sorun yok ise aynı gün içinde taburcu edilebilir. Aynı süreçler kolonoskopi içinde geçerlidir.

Endoskopi Öncesinde ve Sonrasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

 1. İster tanı ister tedavi amaçlı endoskopi yapılacak olursa olsun mutlaka doktorunuza “sahip olduğunuz alerjiler, hastalıklar ve geçirdiğiniz ameliyatlar” hakkında bilgi vermeyi ihmal etmeyin. Sizin vereceğiniz bu bilgiler endoskopi işleminin risklerine karşı da sizi koruyacak ve doktorunuzun seçeceği tedavi yöntemini de etkileyecektir.
 2. Endoskopi bir ameliyat olarak değerlendirilmese de yine ameliyata hazırlık yapar gibi 8 ila 12 saat açlığın ve susuzluğun olması istenmektedir.
 3. Kalp kapağı hastalığı gibi önemli hastalıklarınız varsa da bunu doktorunuzla paylaşmalı ve anestezi alımına karşı herhangi bir engeliniz varsa da yine anestezi uzmanıyla bu engeli görüşmelisiniz.
 4. Endoskopi işleminden sonra doktorunuzun önereceği ilaçlara ve tedavilere uymalı ve doktor kontrollerinize mutlaka gitmeye özen göstermelisiniz.
WhatsApp chat
Şimdi Ara!
Yol Tarifi